Hodowla Ruda Ferajna
            Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Copyright  2012-2021 by Hodowla Ruda Ferajna  
Szkolenia - Baja 
 
Posłuszeństwa podstawowego
Pos
łuszeństwa wyższego
Tor przeszkód
Posłusze
ństwa i pracy węchowej I-ego stopnia
Posłusze
ństwa i pracy węchowej II-go stopnia
Podstawy agility
ocena    5,5

ocena    4,9

ocena    6,0

ocena    5,6

ocena    6,0

Odbyliśmy jak dotąd szkolenia: